FusionMedicalSG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusion Medical
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ujian Audiometri

 
 

Ujian Audiometri

 
Nota: Semua perkhidmatan Diagnostik / Radiologi adalah hanya melalui temujanji sahaja.

Kami menawarkan ujian audiometri industri untuk pemeriksaan audiometrik berkala ke atas individu yang terdedah kepada bunyi yang berlebihan di tempat kerja.

Juruteknik audiometri kami yang berkelayakan akan menjalankan ujian ini dalam persekitaran yang selamat dan kondusif.
Kaunseling mengenai perlindungan dan pencegahan pekak pendengaran yang disebabkan oleh bunyi bising bagi individu yang terdedah kepada bunyi yang berlebihan akan disediakan oleh pakar audiometri kami yang terlatih.

Sila hubungi kami di wheelock@fusionmedical.com.sg untuk pertanyaan lanjut.