FusionMedicalSG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusion Medical
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spirometry

 
 

Spirometry

 
Nota: Semua perkhidmatan Diagnostik / Radiologi adalah hanya melalui temujanji sahaja.

Spirometry adalah ujian fungsi paru-paru yang melihat seberapa baik paru-paru anda berfungsi. Ia menilai Spirometry seberapa baik anda bernafas untuk mengenali penyakit paru-paru seperti penyakit pulmonari obstruktif kronik (COPD), asma, fibrosis pulmonari dan fibrosis sista