FusionMedicalSG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusion Medical
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel Insurans

 
 

Panel Insurans Korporat

 
Pelan insurans korporat berikut diterima di klinik kami. Sila bawa bersama kad insurans dan dokumen pengenalan bersama anda pada setiap lawatan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diluluskan oleh CHAS & Medisave.